webdesign P-cutwebdesign-reklama

Úvodem

Vítejte na stránkách firmy P-cut, jež se zabývá reklamní činností v Ústí nad Orlicí. Náplní naší firmy je výroba reklamy signmakingem počínaje, přes orientační systémy až po tvorbu www stránek. Vzhledem k primárnímu zaměření tohoto webu, budiž většina následujícího obsahu věnována právě poslednímu zmíněnému tématu.

Webdesign jinak?

Webdesignem jinak, nejsou v našem podání myšleny různé grafické excesy, bezohledně prosazované na úkor informační architektury a nedodržování základních pravidel webdesignu. Tak jako ikona českého webdesignu Plaváček popisuje mýty kolem webdesignu, dovolím si i já trochu polemiky kolem tohoto tématu. Předně, co je vlastně myšleno webdesignem jinak. Mnoho firem se dodnes ohání "originalitou", která je veskrze protláčena pouze lákavým vzhledem, obvykle prezentovaným na jediném zařízení. Co je na tom divného? Při správném použití nic, obvykle se však za podobným pozlátkem skrývá příšerný archaický kód, nerespektování pravidel přístupnosti a použitelnosti a další nešvary jako neoddělení obsahu od vzhledu atp.. Jsou to pozůstatky bouřlivého rozvoje tvorby internetových stránek v letech kolem přelomu tisíciletí, kdy každý, kdo uměl rozřezat obrázek a nasypat jej do nějakého náhledového editoru, který za něj stránku vygeneroval i se spoustou přebytečného kódu, si mohl říkat webdesigner. Z těchto let a postupů dodnes zůstává nejeden nešvar, který se pak občas snaží zákazník žádat na svou prezentaci. Naštěstí ,jako v každém odvětví, se najde někdo, kdo řekne, takto bychom si zanedlouho asi nerozuměli. Výsledkem pak je stanovení jakýchsi pravidel. Tyto standardy (validita vůči Doctype, validita CSS) a pravidla, která nejsou přímo vynucována, ale jejich dodržování se doporučuje (pravidla přístupnosti) spolu se zásadami typografie jsou pak stejně důležitá jako kupříkladu znalost pravopisu. Bez jeho znalosti sice napíšete dopis, ale jeho čtení bude více než nepříjemné či naopak k smíchu. Stejným způsobem lze zodpovědět otázku, proč se nemůže věnovat tvorbě www stránek každý. I dům si můžete nechat postavit od kadeřnice, otázkou je, kolik let bude stát či nakolik Vás přijdou úpravy až se rozhodnete něco rozšiřovat. Nakonec zjistíte, že je lepší dát postavit dům zedníkovi a ke kadeřnici se jít nechat ostříhat. Obé dopadne lépe. Vše výše řečené samozřejmě nepotláčí myšlenku vzhledově příjemného a lákavého designu, navíc, při požadavku na excelentní grafický vzhled, můžeme nově nabídnout i možnost zpracování grafického návrhu firmou Studio Schneider s níž externě spolupracujeme. Rovněž tak doporučujeme jedny z posledních prací vlastní výroby Pokrývačské práce DNT STAV s.r.o. či firmy zaměřené na siding Střechy siding Štancl

Dodržování pravidel

Důležité je si hned na začátek říci prostou pravdu. Dodržování jakýchkoli pravidel není všeobjímající, ani zárukou úspěšnosti. Přesto dodržení v mnohém napomůže. Krásným vzorem budiž validita stránek vůči vybranému doctype. Sama o sobě je v praxi nepříliš podstatná, neboť prohlížeče mnohdy interpretují chyby v kódu tak, jako by neexistovaly. Problémy však mohou nastat v momentě použití redakčního systému, kde se nám mohou začít kupit generované značky, najednou se layout bortí a můžete hledat proč. K tomuto při dodržení standardů zkrátka vůbec dojít nemůže. I pravidla přístupnosti, použitelnosti, typografie, strukturování, sémantiky, modularity kódu nejsou spásou nýbrž prostředkem. Prostředkem k dosažení cíle.

Prachy prachy prachy

Co je vlastně hlavním účelem webu? Pokud pomineme osobní stránky různých nadšenců, informační servery vydělávající na traffic a reklamě či podobné aktivity a zůstaneme u firemního webu, pak odpověď je mnohem snazší, než by se mohlo zdát. Přivedení návštěvníka na web a jeho přeměna v zákazníka. Této proměně se říká konverzní poměr, i když daleko přesnější by bylo říci, že konverzní poměr je poměr mezi počtem návštěv a skutečným počtem obchodů vzniklých na základě návštěvy, toto číslo se samozřejmě dá počítat jen se statistickou odchylkou a při nemalých počtech. Neméně důležité pak je udržení zákazníka i do budoucna. Co z toho plyne? Hlavním cílem je tedy prosazení se vůči konkurenci ve vyhledávání. Schopnost nabídnout návštěvníkovi své služby/produkty a být dostatečně přesvědčiví a solidní pro to, aby se stal zákazníkem. Pokud zůstáváme u myšlenky konverzního poměru, pak velmi rychle vyvstává otázka přístupnosti. Jelikož pohyb uživatelů po internetu je činnost měřitelná, pak statistická čísla mluví přímo hrozivě. Až 30% uživatelů internetu má nějaké postižení, díky kterému se pro ně stávají Vaše stránky ,při pominutí pravidel přístupnosti při tvorbě webů, nepřístupnými. Je celkem jasné, že prozíravého člověka toto nemůže nechat chladným.

Pár referencí

Oficiální stránky Obce Libchavy / chystán rozšířený redakční systém, RSS feed atd 1 pozice "libchavy" (seznam). Stropní kazety Ota Stárek - e-shop pro pana Stárka z Českých Libchavy, rovněž u této zakázky bylo cílem dosažení prvních pozic na klíčová slova ve vyhledávačích a nastartování celého procesu elektronického obchodování 1 pozice "stropní kazety" . Stejná aplikace s několika dalšími úpravami byla užita na stránkách Ručníky-EU 4. pozice "ručníky" plánován linkbuilding, upraveny a doplněny o bližší informace www stránky vysokorychlostní internet Opticnet, poskytovatel připojení v Ústí nad Orlicí, chystáno další plnění, statistiky, CMS. Další významnou prací byl kompletní redesign a optimalizace pro vyhledávače Fpos-kovovýroba: výroba jednoúčelových strojů, 1. pozice "kovovýroba", "jednoúčelové stroje", "robotizace". Gastro komplet ,jedná se o kompletní restrukturalizaci dokumentu a redesign původních stránek v moderní prezentaci optimalizovanou pro maximální výkon a dohledatelnost v moři internetu - 2. pozice "gastronomické vybavení" - 1.pozice "chladící zařízení". Plastová okna Gerappa s.r.o., kompletní redesign, proveden a dále prováděn linkbuilding, dokončen systém poptávek. Kvalitní výsledky na značné kvantum důležitých klíčových slov, výborný konverzní poměr. Dokončena nová verze stránek Beko Bohemia. Dokončen poptávkový systém Plastová okna ceník pro firmu Gerappa s.r.o., dokončeny stránky Stavební firmy Malátek ve spolupráci s LPS Media s.r.o.. Upraven redakční systém Libchavy.Dokončen redesign Výrobce svíček Rentex + optimalizace, prováděn linkbuilding. Proveden redesign Tex Art UNO a Projekční kancelář Stránský, dokončeny Dárky pro každého a Povlečení Tex-Art Dokončeny stránky Oblečení Argot s.r.o. a Schody a schodiště OK FINAL, Plastová okna Mifer, Geodetické práce - Ing. Michalička Zdeněk, E-shop Puzzle hračky Modely, Eshop Gastro Kuchyně a další. Chystáme mnoho změn, především těchto dnes již neaktuálních stránek i v souvislosti s organizačními změnami ve firmě. Změny chystáme i na Stránkách fotbalového oddílu Ústí nad Orlicí, rovněž tak na stránkách Ovocných a okrasných školek

Orientační Infosystémy

Relativně nově může firma P-cut nabídnout celý sortiment informačních cedulí, štítků, piktogramů etc. Orientační infosystémy tvoří ruku v ruce se signmakingem nedílnou součást kvalitní prezentace úřadů, bank, nemocnic, ale i jakýchkoli jiných větších budov, kde se bez kvalitních a přitom reprezentativně řešených orientačních prvků prakticky neobejdete. Realizován orientační systém pro věžový dům v Ústí nad Orlicí. Chystány informační skříně pro panelové domy v České Třebové.

Signmaking

Reklamními polepy se firma v Ústí nad Orlicí zabývá již od roku 1993. Reklama ze samolepicích folií, pomocí vyřezávacího plotru je jedním z nenahraditelných odvětví reklamy i přesto, že v posledních letech zažívá obrovský boom velkoformátový tisk. Tohoto nejsme přímí výrobci , nicméně jsme schopni provést zastoupení i v této oblasti reklamy, nově za výborné ceny. Od roku 1993 se zabýváme výrobou reklamních cedulí, polepy vitrín, polepy automobilů, dodávek, světelných panelů atd.

Webdesign

Tvorbou webových stránek se zabýváme již od roku 1999. Od počátku roku 2005 nabízíme Xhtml strict validní dokumenty , u nichž dbáme na správné strukturování a dodržení všech standardů, přístupnosti, použitelnosti, sémantiky. Formátování vzhledu provádíme za pomoci kaskádových stylů CSS, dbáme na striktní oddělení obsahu od vzhledu. Způsob tvorby aplikací stále vylepšujeme, hlásíme se k odkazu W4Dogma a u aplikací staršího data výroby je naším záměrem původní, ne zcela správné, postupy nahrazovat za účelem postupného přiblížení požadovanému. Celkovým cílem je snaha o maximální zdokonalení aplikací v rámci požadovaných standardů, přístupnost a použitelnost dokumentů, jejich správné strukturování s ohledem na sémantiku a rovněž o celkovou optimalizaci (počet objektů, počet potřebných requestů, to jest i rychlost načítání) stránek. Výsledkem pak je dosažení co nejvyšší návštěvnosti s ohledem na konverzní poměr.

Kde nás najdete?

Firma P-cut je z Ústí nad Orlicí. Kontaktní místo pak na ulici T.G.Masaryka čp.157 ve firmě J&J Computer popřípadě nás můžete kontaktovat e-mailem: magic@pecomp.cz či telefonicky na čísle 603903828

Co je vlastně to SEO

SEO neboli Search Engine Optimization nejsou paradoxně žádné kejkle, ani cosi, co byste si zkrátka zaplatili a tím to skončilo. V první řadě jde o pochopení, že SEO je o podání relevantních informací zákazníkovi, s co největším apelem na kvalitní práci opřenou o hlubokou znalost tématu. Zde je skutečně nutno začít, teprve poté může přijít na řadu technická část tvorby. Nejprve je nutno analyzovat trh, vyhledávání, synonyma pro oblast zaměření, analyzovat konkurenci, poté dochází k návrhu webu a jeho strukturování, maximálnímu odlehčování konstrukce (zrychlování) po nezbytně nutnou mez. Odlaďování a saturování obsahu, přepis textů (tzv. copywriting). Dle potřeb měnění vah, kombinování na základě prvních výsledků návštěvnosti, vytváření backlinků s důrazem na rank stránek. Výsledky jsou pak kombinací všech zmíněných postupů, jejichž bližší členění si dovolím nechat, neboť každé z těchto témat by vydalo na menší knihu. Závěrem je nutno podotknout, že získání čelních pozic ve vyhledávačích samo o sobě nic neřeší, skutečně důležitý je právě konverzní poměr, či lépe řečeno komerční úspěch Vašeho webu. Paradoxně tento nemusí být přímý, objevujete-li se dlouhodobě na čelních místech ve výsledcích vyhledávačů, budujete tím značným způsobem svoji značku. Úspěch je tak skutečně závislý na obsahu, jenž nabídnete. Zde si dovolím příměr k výkladní skříni, ta může být nová, velká, umístěná na náměstí a ještě zářící, jedním slovem krásná, přesto nebude plnit svůj účel pokud bude poloprázdná.

Návštěvnost

Dosažení co nejvyšší návštěvnosti u komerčních stránek je alfou omegou SEO, přestože již víme, že samo o sobě nic neznačí, mnohé předurčuje. Jestliže se konverzní poměr pohybuje někde mezi 1 - 6 % a u komerčních webů je úspěchem dosažení 20 - 100 návštěv denně (velmi záleží na zaměření, množství položek či kategorií, různorodosti atp.) u e-shopů pak i v řádech tisíců (opět záleží na rozmanitosti sortimentu) pak zjistíme, že nám stránkami ročně projde pár tisíc lidí, kteří hledali něco v našem oboru. Pokud nenakoupili, neozvali se, pak je třeba si položit otázku, zda nabízíme skutečně to, co hledali návštěvníci, kteří na naše stránky chodí, zda jsme zvolili dobře formulování nabídky nebo zda nenabízíme stejný produkt jako konkurence o řád dráž a podobně. V dnešní době totiž návštěvníci napřed prohlédnou, přečtou si informace a teprve poté se rozhodují.

SEO kontra Scotland Yard

Nepravdivé či různě zkroucené jsou rovněž představy o tom co vlastně SEO je, jaký je poměr mezi účinností placeného odkazu v katalogové sekci, PPC (Pay Per Click) kampaní, případně bannerového systému. Odpověď je opět celkem snadná, záleží samozřejmě kdo to jak dělá. Nebo také není SEO jako SEO a není SEM jak SEM (Search Engine Marketing). Kupříkladu pokud si někdo myslí, že přepíše pár titulků stránek a anchor kotvy (texty odkazů), případně zkusí nějakou nekalou taktiku, nebo jen vytvoří backlinky, pak toto není SEO a můžete skutečně utrpět náhodný úspěch, do budoucna ovšem s mizerným výhledem. Co se návštěvnosti týče pak podíly jsou zhruba následující, seznam více než 60% google 16% centrum 5% ad. , čili je jasné, že v současné době je jednoznačně nejdůležitější prosadit se na seznamu. Mnoho lidí také dodnes nezná rozdíl mezi fulltextovým vyhledávačem a katalogem s vyhledáváním. Z fulltextu dostanete výsledky řazeny "přirozeným" způsobem k těmto se pak zobrazují placené inzeráty + PPC výsledky v relevanci k dotazu. Holým faktem zůstává, že nejvíce prokliku má právě první pozice z fulltextových výsledků, což nic nemění na faktu, že jistá neopomenutelná procenta má právě PPC (1-10%) či katalog. Zde záleží mnoho na způsobu vedení inzerce, nicméně toto spadá už do tématiky SEM. Každopádně každý z těchto systémů má své klady, základem je mít své stránky udělány co nejkvalitněji s co nejrelevantnějším obsahem a optimalizované s dostatečným počtem kvalitních odkazů, toto by mělo být automatické, následně by měl být web podpořen PPC kampaní a zápisy v různých placených aktivitách (např. katalog). Veškeré aktivity by tak měly jít ruku v ruce, nikoli proti sobě a cílem by nemělo být naplnění peněženek, ale zprovoznění stránek tak, aby přinášely zisk.

SEM

Search Engine Marketing je samostatnou kapitolou, veškeré vedení inzerce si můžete samozřejmě provádět sami, rozhodně účinnější ale je, pokud se svěříte do rukou odborníka, ideálně proškoleného v systémech Google Adwords a Seznam Sklik. Ušetříte si tak mnoho starostí i peněz. Systém PPC je jak z anglického názvu vyplývá postaven na skutečnosti, že se Vaše výsledky zobrazují v relevanci k hledanému výrazu (obvykle po pravé straně přirozených výsledků), v momentě kdy na ně někdo klikne, odečtou se z vašeho virtuálního účtu drobné penízky, což naznamená nic jiného, že si za každého návštěvníka přes tento systém platíte. Tento systém má obrovské výhody i nevýhody, velmi záleží na schopnostech vytěžit z něj maximum. Vzhledem k tomu, že se osobně chystám na výše zmiňované školení, bližší informace zde najdete posléze. -autor-


P-cut:webdesign ReklamaP-cut:webdesign Reklama